ขั้นตอนการชำระเงิน
tlb

1. วิธีชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร / ตู้เอทีเอ็ม

ลูกค้าสามารถนำใบ Pay in Slip จากอีเมลตอบกลับสั่งซื้อ มาชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่ร่วมรายการ หรือจ่ายผ่านตู้ ATM โดยใช้หมายเลข REF1(เลขที่ร้านค้า) และ REF2(เลขที่คำสั่งซื้อ) ในการอ้างอิงการชำระบิล

**หมายเหตุ**
กรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้เอทีเอ็ม หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสในวันศุกร์
ระบบจะแสดงสถานะการชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง

ขั้นตอนการชำระเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารต่างๆ
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงศรี
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารทหารไทย

2. วิธีชำระผ่านบัตรเครดิต